SKAANE arkitektur+  ble etablert i 2002 av Dipl.-Ing. arkitekt Camilla Skaane. Etter endt studie fra RWTH-Aachen i Tyskland 1999 har Skaane opparbeidet seg bred praksiserfaring fra inn- og utland, og har blant annet jobbet med kontorbygg på Skøyen i Oslo, Nasjonalparksenter på Hardangervidda, boligkomplekser på Fornebu, utstillingsarkitektur for Geysir-museum på Island og eksklusive boliger i New York. I tillegg har Skaane vært engasjert i undervisning, bl.a. ved RWTH-Aachen, Tyskland og Kunstakademiet i Beijing, Kina.

De siste 10 årene har Camilla Skaane hatt hovedfokus på bolig- og hytteprosjekter i Norge.

SKAANE arkitektur+  har foretaksnr. NO 984 981 171 MVA. Skaane innehar sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for søker, prosjekterende og overordnet prosjekterende og er medlem i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).