SKAANE arkitektur +   bistår med følgende:   

   

 

- RÅDGIVING/ VURDERING

- BEFARINGSKONSULTASJONER

- MULIGHETSSTUDIE

- KONSEPTUTVIKLING

- SKISSEPROSJEKT

- DETALJPROSJEKTERING

- SØKNAD TIL ETATER/ OFFENTLIGE INSTANSER

- BISTAND/ OPPFØLGING BYGGEPLASS